Ikke alle vet at mer muskler på kroppen gir økt forbrenning.  Ved å øke muskelmassen øker du også forbrenningen og dermed også den totale forbrenningen.

 
Karbohydrater kommer fra planteriket og er kroppens hovedkilde til energi.